0172-476834

image image

Privacy Verklaring AVG

Privacy Verklaring

Labyrinth Outdoor & Travel BV
Unique events BV
Ardennen Adventures SPRL
 

Labyrinth Outdoor & Travel gaat zorgvuldig om met de privacy van haar bezoekers. Bij het bezoeken van onze website is het opgeven van je persoonlijke gegevens niet noodzakelijk. Om je boeking te verwerken of aan je aanvraag voor informatie te kunnen voldoen hebben wij echter wel jouw persoonlijke gegevens nodig zoals: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Labyrinth gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je de best mogelijke service te verlenen. Jouw persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, kunnen door ons worden gebruikt teneinde jouw boeking te realiseren. Deze kunnen bovendien door ons gebruikt worden voor interne administratie en voor analyse- en marketingdoeleinden. Wij geven jouw persoonlijke gegevens alleen dan door aan derden als dit noodzakelijk mocht zijn voor het vastleggen en/ of uitvoeren van jouw reservering, verzekering of informatieaanvraag. Door jouw persoonlijke gegevens via onze site(s) aan ons te verschaffen geef je toestemming aan Labyrinth deze informatie te verzamelen, te bewaren en te gebruiken volgens de Wet Persoonregistratie (WPR). We beschermen de kwaliteit en integriteit van jouw persoonlijke informatie en zullen ons uiterste best doen zo snel mogelijk aan jouw verzoek tot correctie van onjuistheden in jouw persoonlijke informatie te voldoen.

De technische details van jouw bezoek aan onze site (domeinanalyse) worden door ons geregistreerd. Wij gebruiken deze data voor statistische doeleinden. Onze site bevat links naar andere websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met privacy gevoelige informatie omgaan. Je verlaat op zo’n moment onze site.
 

 In deze Online Privacy Verklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

 1. Verzamelen van gegevns

1.a Welke gegevens willen wij graag van u ontvangen
Wanneer u een vakantie/ groepsreis boekt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen de volgende gegevens:

Hoofdboeker
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, Betalingsgegevens, Dieetgegevens (Niet verplicht, vrijwillig), Noodzakelijke medische gegevens (Niet verplicht, vrijwillig)

Bijboeker / Medereiziger (scholieren)
Naam, geboortedatum, geslacht, Dieetgegevens (Niet verplicht, vrijwillig), Noodzakelijke medische gegevens (Niet verplicht, vrijwillig)

1.b Het maken van een reservering / Boeking
Als u voor een groep of bedrijf een boeking of reservering maakt, dient u hiervoor door het bedrijf of de groep hiervoor gemachtigd te zijn. U bent dan de zogenaamde hoofdboeker. Wanneer u docent bent, bent u gemachtigd door de school om namens de leerlingen persoonlijke gegevens uit te wisselen met ons.  

 1. Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u reeds klant of klant geweest in het verleden dan versturen wij u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele aanbod aan haar klanten.

De contactgegevens van de hoofdboeker kunnen worden gebruikt voor marketing doeleinden van de onderneming. Nl email gegevens en adres gegevens. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.

De dieet gegevens als u die heeft verstrekt worden gedeeld met de keuken of andere dienstverleners die de maaltijden verzorgen.

De noodzakelijke medische gegevens worden gedeeld intern binnen onze organisatie die hiervan op de hoogte dienen te zijn en de verstrekking hiervan is noodzakelijk voor door u aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van anderen.

De verdere gegevens zijn nodig om u de juiste informatie te verschaffen over uw reis en voor een correcte en goed verloop van de reis en om eventuele verzekeringen voor u af te sluiten en om de boeking en betaling af te handelen.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Wij verwerken uw ervaring om te beoordelen of u voldoet aan de deelname-eisen. Dit is nodig voor uw veiligheid, die van anderen en voor de goede uitvoer van de reis.

 1. Hoe lang bewaren wij uw gegevens

De NAW en contact gegevens van de hoofdboeker bewaren wij tenzij anders bepaald zullen tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.

De gegevens van de bijboekers en overige gegevens van de hoofdboeker bewaren wij  niet langer dan strikt noodzakelijk. Over het algemeen zijn deze niet langer nodig nadat de reis is voltooid. Tenzij er een situatie is ontstaan waarbij wij de gegevens langer nodig hebben.

Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.

 1. Aan wie verstrekken wij u gegevens nog meer

Wij vertrekken uw gegevens aan derden indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door u aangegeven behoeften, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen. Denk hierbij aan opgaves voor hotels en accommodaties en touringcarbedrijven, etc.

Bij de verwerking van deze gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.  

 1. Evaluaties en evt klachten over de reis

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de evaluatie / klacht en overige informatie die u vermeldt in de evaluatie / klacht. Deze gegevens worden gebruikt voor interne evaluaties. .

Indien de klacht inhoud heeft op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken partij met het verzoek om een reactie op de klacht.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Gegevens met betrekking tot de evaluatie klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht  / evaluatie bewaard.

 Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht / evaluatie  doorgegeven aan en besproken met de desbetreffende partij , onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.


      6  Hoe beveiligen wij uw gegevens

Wij nemen alle passende voorzorgsmaatregelen zowel organisatorische en technische om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen ook van derden waaraan wij de gegevens verstrekken die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Enkele maatregelen zijn.

 1. Wij geven alleen de gegevens door die van toepassing zijn voor de betrokkenen.
 2. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken.
 3. Ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 4. Eventuele papieren versies van uw gegevens worden na afloop van de reis centraal ingenomen en vernietigd.  
 1. gegevens inzien, laten verwijderen of laten aanpassen.

U  heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@labyrinth.nl . Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.

Vande digitale nieuwsbrief kunt u zich gemakkelijk afmelden in de desbetreffende nieuwsbrief.

 1. wijzigingen

Wij zullen deze privacyverklaring af en toe aan passen door veranderingen op de website veranderende regelgeving, gewijzigde verwerkersdoeleinden of een gewijzigde werkwijze. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

 1. Cookies

Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.