0172-476834

image image

Ontevreden

Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over je accommodatie, de camping, het vervoer, de reisleiding of de geboekte activiteiten. Neem in dat geval dan direct contact op met de reisleiding ter plaatse. Als de klacht niet naar behoren wordt opgelost, dan dien je direct contact op te nemen met ons hoofdkantoor in Nederland op +31 172476834 (buiten kantoortijden +31(0)6 41 44 00 00). Op het moment zelf kan er vaak wat aan je opmerkingen/klachten worden gedaan.

Wil je na afloop van de reis een klacht indienen dan dient deze binnen 2 maanden na ingang van de reis schriftelijk bij ons ingediend te worden. Schrijf een brief of email (info@labyrinth.nl) met daarin kort en bondig je opmerkingen en voeg daarbij het ondertekende klachtenformulier. Je kunt alleen opmerkingen maken over je eigen vakantie en je eigen beleving. Je kunt dus niet schrijven namens derden of over de vakantie van derden. Labyrinth stuurt je binnen een maand een reactie of een ontvangstbevestiging. Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld (of op het hoofdkantoor) en niet op een door de reisleiding ondertekend klachtenformulier zijn weergegeven worden in Nederland niet in behandeling genomen. Wel zal Labyrinth een dergelijke melding (dus achteraf zonder klachtenformulier) gebruiken om de kwaliteit van haar dienstverlening constant te verbeteren. Voor het in behandeling kunnen nemen dien je ter plaatse altijd een klachtenformulier volledig in te vullen en door de reisleiding te laten ondertekenen.